TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MỸ 1

Trường tiểu học Thanh Mỹ 1 thuộc xã Thanh Mỹ, trực thuộc PGD& ĐT Tháp Mười, trường được thành lập ngày 02 tháng 09 năm 1975 được mang tên trường phổ thông cơ sở Thanh Mỹ và sau đó đổi tên là trường tiểu học Thanh Mỹ 1, hiện nay trường có 03 điểm trường  nằm trên địa bàn ấp Hưng Lợi, ấp Mỹ Thạnh và một phần của ấp Lợi An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, tổng số phòng học là 16 phòng.
Anh tap the

Hiện nay đội ngũ CB-GV-CNV là 42 người, cán bộ Quản lý qua đào tạo 3/3 tỉ lệ 100%, giáo viên có năng lực SP vững chắc, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn 100%. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh đạt 9/28 tỉ lệ 32,1 %. Chất lượng lên lớp hàng năm đạt 99% trở lên, học sinh giỏi phong trào thi cấp huyện hàng năm đều có đạt giải. Vì vậy đáp ứng được mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước.

Hiện trường có 492 học sinh/ 23 lớp (trong đó có 15 lớp học hai buổi/ ngày.Trường hàng năm vẫn duy trì được trường chuẩn QG; chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và chuẩn PCGDĐĐT-XMC. Trường nhiều năm đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể xuất sắc, trong năm học 2016-2017 trường đạt lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp.