“Vui Tết Trung Thu” năm học 2019 – 2020

Chương trình Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020

Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Công trình phần việc Công đoàn Cơ sở trường Tiểu học Thanh Mỹ năm 2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r