Thông báo công khai tháng 6 năm 2023

Hội diễn Văn nghệ ” Xuân ấp áp – tết yêu thương “

Trường Tiểu học Thanh Mỹ tổ chức sinh hoạt dưới cờ và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2023- 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MỸ NĂM HỌC 2023 – 2024

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r